• darkblurbg

OEDEEM

Abnormale zwelling van enkels, benen of armen?  Een zwaar en vermoeid gevoel? Het kan zijn dat u oedeem heeft. Wat is oedeem en hoe is het te behandelen?

LYMFOEDEEM

Bij lymfoedeem is er meer vocht in het lichaam dan kan worden afgevoerd, dit uit zich in een abnormale zwelling van een lichaamsdeel. Het ontstaat als de lymfevaten niet langer in staat zijn om het lymfevocht voldoende af te voeren. Het kan zijn doordat het lymfestelsel niet goed is aangelegd (primair lymfoedeem). Vaak is het echter door beschadiging van lymfeklieren of vaten na bijvoorbeeld een operatie of bestraling (secundair lymfoedeem).

Hoe herkent u lymfoedeem?

  • Zwaar, gespannen of vermoeid gevoel
  • Omvangstoename (Wanneer u met de duim een tijdje op de huid duwt, blijft er een putje in de huid staan)
  • Bewegingsbeperkingen

Hoe ziet een behandeltraject eruit?

Er zijn verschillende behandelmethodes voor het behandelen van lymfoedeem, bijv: manuele lymfdrainage, LPG endermologie, lymftaping en zwachtelen. Door deze behandelingen wordt het lymfestelsel gestimuleerd en het vocht afgevoerd. Als afsluiting wordt een therapeutische elastische kous aangemeten of ander passend compressiemateriaal, dit zorgt voor het behoud van het verkregen resultaat.

Tijdens een intakegesprek kijken we naar wat voor u de best passende behandeling is.